Witamy Państwa w naszym sklepie internetowym!

ZADZWOŃ DO NAS TERAZ +48/17/ 863 34 78

Regulamin

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma P.H.P.U. UNI-BAND s.c.

     ul. Wspólna 3
     35-205 Rzeszów
     tel/faks  (17) 863-34-78
  www.uniband.pl
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  - sklep internetowy,         
  1. - telefonicznie (17) 863 34 78
  2. - e-mail: uniband@uniband.pl
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail.
 6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia
 8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT) .
 10. Na wszystkie produkty z działu urządzenia zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji 12 miesięcy.
 11. Należność za zamówiony towar w sklepie internetowym Zamawiający można uregulować w następujący sposób:
  - przelewem (przedpłatą)
  - przy odbiorze przesyłki.
 12.  Podczas dokonywania przedpłaty:
  - Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto
    P.H.P.H UNI-BAND nr rachunku : 37 1140 2017 0000 4202 0575 6061
  - Na poleceniu przelewu, należy podać numer faktury oraz  datę zamówienia
  - Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie
 13. W przypadku płatności za pobraniem  Zamawiający reguluje należność gotówką przy odbiorze towaru
 14. Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000 zł koszt przesyłki pokrywa firma P.H.P.U. UNI-BAND
 15. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 16. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 8633478
 17. Firma UNI-BAND zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Uwagi i zalecenia w zakresie funkcjonowania sklepów internetowych w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oraz zmianami KC

 

 1. Dodatkowe funkcjonalność „chceklisty” w zakresie.
 •  Zapoznania  się klienta z regulaminem,
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zapoznanie się ze stosowana przez Sprzedawcę procedurą reklamacyjną,
 • W zakresie wyboru dodatkowej opcji opakowania produktu wraz z kosztem,
 • Wyrażenie zgody na dostarczanie treści cyfrowych,
 • Wniosek o dostarczenie fvat w formie tradycyjnej wraz z zamówieniem,
 • Zamówienie realizowane przez „konsumenta” / „przedsiębiorcą”

Przy zamówieniu np. pod „dodatkowymi danymi” w formularzu zamówienia sposób konstatowania się z konsumentem, e-mail, tel

 1. W widocznym i łatwym do znalezienia przez kupującego miejscu musza być podanie szczegółowe informacje na temat sprzedającego i sposób kontaktu ze sklepem tj.
 • nazwa firmy,
 • adres przedsiębiorstwa,
 • numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej
 • umieszczenie numeru i nazwy instytucji, w której została zarejestrowana działalność gospodarcza (KRS)wraz z danymi instytucji, która dokonała wpisu.
 1. Każdy produkt powinien zostać szczegółowo opisany, tak, aby klient znał wszystkie funkcjonalności i parametry (w tym także zabezpieczenia i warunki techniczne umożliwiające prawidłowe działanie oferowanego produktu – np. w przypadku plików i oprogramowania), jeżeli jest to konieczne dla korzystania z rzeczy należy klientowi wydać również instrukcję, sprzedawca winien udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy. Informacje udzielone przez sprzedawcę muszą być wystarczające dla pełnego i prawidłowego korzystania z rzeczy. W szczególności należy podać:
 • Rodzaj rzeczy
 • Określenie producenta, importera,
 • Znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy,
 • Informacje o dopuszczeniu do obrotu w RP,
 • Inne dane wymagane przepisami.
 1. Zamieszczenie na stronie odpowiednich formularzy.
 • pouczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • stosowana procedura reklamacyjna wraz z adresem na który należy przesłać reklamację

z zastrzeżeniem, że powyższe regulacje mają zastosowanie jedynie do sprzedaży konsumenckiej! zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. ze zm.)

 1. Konieczność umieszczania przy produkcie ceny brutto. Klient musi być świadomy ile będzie musiał finalnie zapłacić za produkt i przesyłkę (wszystkie koszty muszą być wyszczególnione, natomiast ukrywanie kosztów jest niedopuszczalne). Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje klienta o innych kosztach mających wpływ na ostateczną cenę konsument nie ma obowiązku ponoszenia tych opłat.
 1. Kupującego należy poinformować o sposobie i terminach realizacji umowy.
 1. Należy poinformować  o dostępnych metodach płatności i terminie zapłaty, a także o krajach, na teren których możliwa jest dostawa.
 2. Konsumenta należy również poinformować gdzie kierować reklamacje.
 1. Na ostatniej stronie zamówienia gdy zamówienie składa konsument, w podsumowaniu muszą znaleźć się następujące informacje:
 • Dane sprzedawcy zgodnie z pkt. 2
 • szczegółowy opis produktu,
 • łączna cena po obliczeniu wszystkich kosztów z wyszczególnieniem cen produktu, dostawy, dodatkowego opakowania (jeżeli klient z niego korzysta)
 • czas trwania umowy,
 • pouczenie o odstąpieniu od umowy (wraz z informacją, że kupujący ponosi koszt dostawy towaru do sprzedawcy) wraz z formularzem.

         potwierdzając transakcję, klient ma być świadomy warunków, na które się godzi.

 

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. PPHU UNI-BAND s.c., ul. Wspólna 3, 35-622 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 8633478, adres e-mail: uniband@uniband.pl . o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego listem poleconym w ww. adres.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na adres: PPHU UNI-BAND s.c., ul. Wspólna 3, 35-622 Rzeszów  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

    

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                                              ………………………………………..

                                                                                              miejscowość, data

……………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta

……………………………………………………..

-Adres konsumenta

……………………………………………………..

 

PPHU UNI-BAND s.c.

 ul. Wspólna 3,

35-622 Rzeszów

-    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • numer oferty......................................................................................................
 • data odbioru………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

                                                                                                                                                         Podpis, data                   


 

 1. Finalizując zamówienie, klient musi potwierdzić, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty, dlatego na odpowiednim przycisku musi się pojawić informacja, że jest to "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 1. Sprzedawca winien w stosownym czasie jednak najpóźniej przed chwilą w jakiej kupujący otrzyma produkt potwierdzić warunki zamówienia wskazane w pkt. 3.

 

 

W sytuacji sprzedaży konsumenckiej po wyborze produktu, formy płatności, dostarczenia a przed wciśnięciem przez kupującego przycisku „kupuję z obowiązkiem zapłaty” na stronie powinno zostać wygenerowane potwierdzenie zawarcia umowy zwierające:

- produkt,

- sposób porozumiewania się z konsumentem,

- dane sprzedawcy z § 1 pkt 1 regulaminu z informacją, iż pod tym adresem można składać reklamacje

- łączna cena zamówienia z wyszczególnienie ceny netto i brutto towaru, przesyłki oraz inne koszty na które konsument się zgodził np. dodatkowe opakowanie,

- wybrany przez klienta sposób i termin zapłaty,

- koszt zwrotu rzeczy: ponieść klient.

- sposób i termin składania reklamacji § 6 regulaminu,

- brak podstaw do odstąpienia od umowy § 5 pkt. 5 regulaminu

- możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia reklamacji z § 8 pkt. 8 regulaminu